O mnie

Nazywam się Jerzy Bajko. Urodziłem się dnia 8.11.1954 roku w Koszalinie w rodzinie inteligenckiej. Ojciec mój był z zawodu inżynierem budownictwa lądowego, matka jest z zawodu lekarzem – specjalistą pediatrii i psychiatrii (obecnie przebywa na emeryturze).
Do szkoły podstawowej uczęszczałem w Gryfinie, następnie kontynuowałem naukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 w Szczecinie. Po zdaniu matury w roku 1973 dostałem się na Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W czasie studiów uczestniczyłem w pracach Studenckiego Towarzystwa Naukowego (początkowo w Kole Naukowym przy Zakładzie Histologii Instytutu Biostruktury PAM – opiekun koła: Dr. Różewicka) a następnie w Kole Naukowym przy Klinice Neurochirurgii PAM – opiekun koła: I. Kojder).
Jako autor pracy naukowej pt. „Wpływ podawania niektórych insektycydów na odczyny histochemiczne fosfatazy kwaśnej i zasadowej jelita cienkiego białych myszy” otrzymałem pierwszą pierwszą nagrodą w dziedzinie prac teoretycznych na Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych w roku 1997, praca ta została zakwalifikowana na Międzynarodową Sesję Studenckich Kół Naukowych w Debrecenie w 1997 roku oraz na Sesję Ogólnopolską „Sympozjum Medicum” 1977. W tym czasie też napisałem pracę opublikowaną w acta Morphologica (1976) pt. „Aberracje chromosomów mejotycznych wywołane działaniem niektórych insektycydów”. Wraz z moim wieloletnim przyjacielem, obecnie profesorem Uniwersytetu Filadelfijskiego - Mariuszem Ratajczakiem. W 1977 roku odbyłem kilkumiesięczną praktykę studencką w Szpitalu Uniwersyteckim w Izmirze w Klinice Neurochirurgii kierowanej przez prof. E. Tunsbey.
W Klinice Neurochirurgii PAM początkowo pracowałem na etacie szpitalnym a po roku przeszedłem na etat nauczyciela akademickiego. W 1988 roku pracowałem w ramach stażu zagranicznego naukowego (byłem wysłany przez Klinikę Neurochirurgii) w Centrum Badań Zaburzeń Funkcjonalnych Systemu Nerwowego w Grenoble pod kierownictwem dr Simone Garrel. W 1999 roku odbyłem staż naukowy w Oddziale Neurochirurgii Szpitala La PAZ w Madrycie pod kierownictwem dr M.G. Blaquez.
W roku 1982 zmieniłem miejsce zamieszkania i miejsce pracy zatrudniony byłem od stycznia 1984 roku w Poradni Neurologicznej ZOZ Gryfice. Od marca 1984 wracam do Szczecina i pracuję jako asystent w Oddziale Neurologii WSZ uzyskując specjalizację w dziedzinie neurologii pod kierunkiem dr n. med. Krystyny Kowalczyk. Od stycznia 1987 wracam do Kliniki Neurochirurgii gdzie pracuję nieprzerwanie do roku 1992, specjalizuję się w dziedzinie neurochirurgii pod kierunkiem pana doc. Jana Ślósarka (1989).
Od roku 1992 poświęcam się pracy w Pomocy Doraźnej i pracuję w WSPR w Szczecinie jako kierownik Podstacji WSPR – Wilcza 1. Od wielu lat jestem żywo zainteresowany epidemiologią niektórych schorzeń neurologicznych, byłem współautorem opracowania poświęconego epidemiologii krwiaka wewnątrzczaszkowego spontanicznego, uczestniczyłem w Międzynarodowej Konferencji: „Młodzież a AIDS” – Warszawa, listopad 1999 rok, byłem słuchaczem II Ogólnopolskiego Forum Prawniczo – Medycznego w Warszawie – 1999 rok. W czasie odbywania staży zagranicznych w ośrodkach zachodnich (Turcja, Francja, Hiszpania) mogłem zapoznać się bezpośrednio ze sposobem działania służb sanitarnych w tych krajach, podtrzymywanie tych kontaktów pozwala mi pogłębić wiedzę w tym zakresie. Nadto biegła znajomość obsługi komputera pozwala mi śledzić na bieżąco sytuację sanitarno – epidemiologiczną w kraju i na świecie.
Od 1999 roku jestem pracownikiem Inspekcji Sanitarnej na stanowisku kierownika Działu Epidemiologii a od czerwca 1999 decyzją Pana Prezydenta Miasta Szczecina pełniłem obowiązki Miejskiego Inspektora Sanitarnego – Dyrektor MSSE (do września 2000 r.).
Obecnie zatrudniony jestem w Oddziale Neurochirurgii WSZ w Szczecinie, kierowanym przez Pana Profesora dr hab. n.med. Jana Ślósarka.