Publikacje

Wykaz publikacji:

1. I. Kojder, A. Starkiewicz, J.Bajko . E. Remigolska, K. Niezabitowski
„Badania wzrokowych potencjałów wywołanych u chorych po przebytym odlegle nieurazowym krwiaku śródmózgowym” w Neurol.,Neurochir.Pol.1988 T.XXII Nr.4

2. I. Kojder, E. Mozolewski, J. Bajko, E. Zietek, B. Chomczyk, A. Kościuczyk
„Następstwa mózgowe urazów przedniego dołu czaszki powikłanych przetoką płynową leczone zewnątrz i wewnątrzczaszkowym dostępem chirurgicznym”
Praca oddana do druku w Otolaryngologii Polskiej czerwiec 1988

3. I. Kojder, J. Bajko, E. Remigolska, L. Herbowski, K. Niezabitowski
„Lakuna opustoszewniowa mózgu po przebytym samoistnym krwiaku śródmózgowym leczonym zachowawczo i operacyjnie”
Praca wykonana w ramach tematu nr. RPBR MZ. V. 14-PAM/12/86

4. I. Kojder, L. Herbowski, J. Bajko
„Ciśnienie wewnątrzczaszkowe w przypadku nieurazowych krwiaków śródmózgowych – obserwacje własne i analiza piśmiennictwa”
Praca oddana do druku w Neurol. Neurochir. Pol.

5. L. Herbowski, J. Bajko, I. Krogulska
„Wewnątrzczaszkowy pourazowy krwiak podtwardówkowy międzypółkulowy. Opis przypadku”
Praca oddana do druku w Neurol. Neurochir. Pol. – lipiec 1989

6. L. Herbowski, J. Bajko, I. Krogulska
„Rozszerzona karta ze skalą oceny poziomu uszkodzenia pnia mózgu w badaniu chorego po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym” w materiałach naukowych i sympozjum neuroanestezjologicznego Wrocław czerwiec 1988

Prace ogłoszone do druku IV Rostocker Liquersymposium, 7 – 8 listopad 1988

1. A. Potemkowski, B. Millo,J.Bajko Z. Osuch
„C-reaktives Protein In Liquer cerebrespinalis bei Schadel-Hirn Traumen“

2. B. Mille, A. Potemkowski,J.Bajko Z. Osuch
„Beta – 2 mikroglobulin In Liquer cerebrespinalis in Hirntumoren”

Publikacja s.1
Publikacja s.2
Publikacja s.3